FoodSwitch HK App:一掃即知預先包裝食品有幾健康!

Kidsmust親子推介指數:

若你覺得這則資訊有用,請給個「讚」!

個個都食得健康、食得有營,雖然現時預先包裝食品有營養標籤,不過繁忙的香港人都好少會仔細閱讀過營養標籤才買,若果有更方便快捷的方法比較不同品牌的食品以作出最有益最有營的選擇就好了⋯⋯

有呀!香港大學研究推出手機App「FoodSwitch HK」, iOS同Android都可以用到,只要簡單掃描包裝食品條碼,就可獲得健康評分,最正就可以同其他品牌同類嘅食品比較,做個健康精明嘅消費者,爸爸媽媽可以教導小朋友選擇有營食品,從少培養佢地嘅健康飲食習慣,畢生受用呀!

「FoodSwitch HK」App用戶只須用手機鏡頭嘟預先包裝食品的條碼,即可得出一個以滿分為5粒星的「健康星級評分」(愈多星代表愈健康)/或可選擇「紅綠燈標籤」模式,食物的總脂肪、碳水化合物和含鹽量等作出評價(紅色代表不健康、黃色代表一般,綠色代表健康)!

香港大學今次與澳洲喬治全球健康研究所合作,收集香港近一萬三千種預先包裝食品,分折食品營養標籤而推出這個App,最正係可以免費下載架!

「FoodSwitch HK」App的「健康星級評分」和「紅綠燈標籤」分別採用自澳洲和英國現行的兩套食物營養計分標準,容易閱讀食品健康程度;如用戶所選的產品健康程度較低,程式更會建議較健康的同類產品,以供選擇。

「FoodSwitch」App最初由澳洲新南威爾大學喬治研究所在二〇一二年研發,其後在印度、英國、紐西蘭、南非、中國和美國等地推出。

若你覺得這則資訊有用,請給個「讚」!

Share This Post On