This Week 香港週未及假日親子活動

誠品兒童館.期間限定店@D.PARK愉景新城 [截:31/12/2019]

誠品兒童館.期間限定店@D.PARK愉景新城 鐘意睇書嘅爸爸媽媽同小朋友留意呀,首間「誠品兒童館.期間限定店」現已......

免費親子活動:家福會理財教育中心Fun Day – 「森林理財奇兵」棋盤親子遊戲@長沙灣 [19/10, 14,23/12/2019]

家福會理財教育中心Fun Day – 「森林理財奇兵」棋盤親子遊戲 由金融機構「Principal Financi......

親子慈善活動:香港紅十字會「愛心相連大行動2019」 [23,30/11/2019]

香港紅十字會「愛心相連大行動2019」 一年一度的香港紅十字會大型義賣籌款活動「愛心相連大行動」步入第十七屆,將於......

私立小學:九龍塘宣道小學小一入學申請 (2020-21) [16/9-16/10/2019]

九龍塘宣道小學 Alliance Primary School Kowloon Tong 九龍塘宣道小學為於九龍塘......

私立小學:聖三一堂小學小一入學申請 (2020-21) [30/9-19/10/2019]

聖三一堂小學 Holy Trinity Primary School 聖三一堂小學是香港私立小學,位於九龍城區,設......